top of page
Voortgezette opleidingen

De voortgezette opleidingen zijn bedoeld om de bekwaamheden van de politiemensen te onderhouden. De voortgezette opleidingen zijn zowel gericht op de specifieke noden van de lokale en de federale politie, als op de individuele behoeften van ieder personeelslid.

Het aanbod van de voortgezette opleidingen wordt bepaald in nauw overleg met de lokale politiekorpsen en de diensten van de federale politie. PAULO-Politieopleiding wil immers voldoen aan de opleidingsbehoeften van de hele politieorganisatie, in het bijzonder die van de lokale politiezones, maar ook die van de federale politie.

De programma's van de voortgezette opleidingen moeten door de Minister van Binnenlandse Zaken worden goedgekeurd. PAULO-Politieopleiding organiseert deze voortgezette opleidingen, voor rekening van en op kosten van de lokale politiezones of diensten van de federale politie.

Principes

 

  • Alle voortgezette opleidingen staan open voor de geïntegreerde politie. Ze vinden decentraal plaats (bv bij de lokale politiezones) of bij PAULO-Politieopleiding.

  • De politiezones worden verzocht om tijdig de namen mee te delen van de personeelsleden die zij wensen in te schrijven, ten laatste 14 dagen voor de opleiding start.

  • PAULO-Politieopleiding selecteert de lesgevers. Docenten nemen tijdens de cursus de aanwezigheden op, stellen cursusmateriaal ter beschikking en laten de les evalueren door de cursist.

  • PAULO-Politieopleiding zorgt voor de administratieve afhandeling.

  • Voor de erkenningsaanvraag van een intern georganiseerde opleiding met eigen docent(en) geldt een afzonderlijke regeling.

Organisatie

Aan de voortgezette opleidingen kunnen gemiddeld 20 cursisten per sessie deelnemen.

De cursisten dragen hun gewoon uniform, aangezien de deelname aan de voortgezette opleiding tijdens de diensturen valt.

Inschrijvingen

Inschrijvingen voor de voortgezette opleidingen gebeuren elektronisch via het online inschrijvingssysteem of per e-mail voor niet-leden. Voor het volledig opleidingsaanbod en de inschrijvingsprocedure kunt u kijken op deze pagina. 

bottom of page