top of page
Basisopleidingen

 

Op de politieschool kan je niet starten zonder eerst te solliciteren bij de politie en selectieproeven af te leggen, we verwijzen hiervoor door naar de website van de dienst rekrutering van de federale politie: www.jobpol.be

Wie de selectietesten heeft afgerond met een gunstig resultaat, moet nadien als aspirant de basisopleiding doorlopen bij een politieschool.
Aspiranten werken op dat moment al in dienst van de politie en worden dus vergoed tijdens hun opleiding.

De basisopleiding heeft als doel de aspirant de professionele basiscompetenties bij te brengen zodat hij/zij in staat is alle politietaken te vervullen voor het ambt waartoe deze opleiding toegang geeft.

De aspirant moet in staat zijn een loopbaan aan te vangen in om het even welke niet-gespecialiseerde betrekking in de geïntegreerde politie. Het opleidingsprogramma wordt bepaald in het Koninklijk Besluit betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten.
 

PAULO organiseert de basisopleiding voor het kader van de inspecteurs en het kader van de hoofdinspecteurs en ontvangt hiervoor subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De agentenopleiding (hulpkader) en de opleiding beveiligingsagent worden niet aangeboden aan onze politieschool.

 

Basisopleiding aspirant-inspecteur

 

Aspirant-inspecteurs worden na de selectie onmiddellijk aangeworven door de federale politie en kunnen dus meteen hun opleiding doorlopen in een erkende politieschool. Pas na hun basisopleiding, die 1 jaar duurt, worden zij toegewezen aan een lokaal politiekorps of een dienst van de federale politie.

Doorheen het jaar starten ca. 160 aspiranten bij PAULO voor de basisopleiding aspirant-inspecteur. De startmomenten verschillen van jaar tot jaar, dit is afhankelijk van de rekruteringsbehoeften en de instroom van het aantal kandidaten via de selectiedienst.

 

Voor de opleidingen vanaf oktober 2015 is een nieuw opleidingsprogramma voor de aspirant-inspecteurs van toepassing, opgenomen in het KB van 24/09/2015. Het KB van 2001 is vanaf dan niet meer van toepassing.

De eerste 3 maanden van de opleidingen zijn theoretisch gericht, waarna een schriftelijk examen zal plaatsvinden. Wie de vastgelegde norm behaalt, zal dan kunnen starten met een tweede blok dat vooral praktijkgericht is en ook het werkplekleren omvat.

Opleiding aspirant-hoofdinspecteur

 

Ieder jaar worden er selectieproeven georganiseerd voor de leden van het basiskader die naar het middenkader willen overgaan. De Nederlandstalige kandidaten die geslaagd zijn worden verspreid over de politiescholen in Vlaanderen, er wordt rekening gehouden met de woonplaats.

Daarnaast is er de externe aanwerving: dit zijn de kandidaten die beschikken over het vereiste Niveau 2+ diploma voor de gevraagde studierichting om in een gespecialiseerde middenkaderfunctie te worden aangeworven. Zij volgen een verkorte basisopleiding tot inspecteur en daarop aansluitend de basisopleiding tot hoofdinspecteur.

De basisopleiding aspirant-hoofdinspecteur bij PAULO start eenmaal per jaar, normaal is dit in oktober.

bottom of page