top of page
Functionele opleidingen

Voor heel wat functies moeten operationele politiemensen over bijzondere competenties beschikken. Het kan daarbij gaan om specifieke kennis, (sociale) vaardigheden of bijzondere gedragingen.

De functionele opleiding is de opleiding die er toe strekt om bepaalde personeelsleden bijzondere beroepsbekwaamheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om gespecialiseerde opdrachten te volbrengen die gekoppeld zijn aan de uitoefening van hun gespecialiseerde betrekking en/of om de taken op zich te nemen die voortvloeien uit hun bijzondere bekwaamheid.

De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt deze functionaliteiten en de programma's van de functionele opleidingen.

Organisatie

PAULO-Politieopleiding organiseert een aantal functionele opleidingen in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en ontvangt hiervoor subsidies van de federale overheid.

Deze opleidingen zijn opengesteld voor cursisten uit de lokale politiezones of diensten van de federale politie. Ook politiezones uit andere provincies kunnen deelnemers inschrijven. De kostprijs verschilt voor elke opleiding, u kunt ons hiervoor contacteren. De functionele opleidingen worden afgesloten met een examen.

Inschrijving

Inschrijvingen voor de functionele opleidingen gebeuren elektronisch via het online inschrijvingssysteem of per e-mail voor niet-leden. Voor het volledige opleidingsaanbod en de inschrijvingsprocedure kunt u kijken op deze pagina.

bottom of page