top of page

 

 

Van vzw naar provinciale instelling
 

De Oost-Vlaamse politieacademie werd in 1987 opgericht onder de rechtsvorm van een `Vereniging Zonder Winstoogmerk`. Binnen deze instelling werden het voormalig opleidingscentrum voor politieagenten van de Stad Gent en de provinciale leergangen voor het brevet van politieofficier gefusioneerd. Op 1 juli 2015 werd de politieschool geïntegreerd binnen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De politieopleiding werd een onderdeel van de vormingskoepel PAULO, samen met de brandweeropleiding, de bestuursopleiding en de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening.
 

Opdracht

PAULO-Politieopleiding is een door de minister van Binnenlandse Zaken erkende politieschool in de provincie Oost-Vlaanderen, gesitueerd in de Gentse haven. 
 

We leiden bij de politieschool hoofdzakelijk personeelsleden op die werkzaam zijn bij de geïntegreerde politie, met klemtoon op de Oost-Vlaamse politiediensten.

Jaarlijks zijn dat gemiddeld 6500 cursisten voor de voortgezette en functionele opleidingen, 140 voor de basisopleiding aspirant-inspecteur en 35 voor de basisopleiding aspirant-hoofdinspecteur.

Regelmatig organiseren we ook opleidingen aan derden, zoals de natuurinspecteurs, de bijzondere veldwachters, gemeenschapswachten en openbare besturen. Vooral onze expertise op vlak van geweldsbeheersing blijkt nuttig te zijn voor andere diensten, maar evengoed het opmaken van een proces-verbaal, radicalisering, dilemmatrainingen, cybercriminaliteit, enz.

 

Vandaag telt de politieschool 32 vaste medewerkers en honderden gastdocenten die volgens hun specialisatie worden ingezet.

Ons educatief aanbod is zeer praktijkgericht, onze lesgevers worden dan ook geselecteerd op hun parate kennis vanop het terrein.

PAULO-Politieopleiding is niet alleen de school die het levenslang leren wil aanmoedigen, maar vooral ook het levens-écht leren.

De competenties die worden opgedaan tijdens een opleiding moeten nuttig en meteen toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Kwalitatieve opleidingen die onze cursisten echt aanspreken en vooruithelpen in hun job, daar gaan we voor.

Zo dragen we op onze manier bij tot een veilige samenleving!

 

 

 

Adviesorganen
 

Het Pedagogisch comité, de Adviescommissie en de Opleidingsraad zijn overlegorganen die een sturende invloed hebben op het pedagogisch beleid en het opleidingsprogramma. Deze vergaderingen zijn zeer heterogeen samengesteld, zodat alle partners van de politieschool betrokken worden bij de samenstelling en inhoud van het aanbod. In het pedagogisch comité zetelen bovendien vertegenwoordigers van de aspiranten.

 

 

 

bottom of page