Gecertificeerde opleidingen

Definitie

De gecertificeerde opleiding wordt gedefinieerd in de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III) (M.B., 14 maart 2007) zoals de opleiding die erop gericht is "de competenties van het personeelslid van het administratief en logistiek kader (Calogpersoneel) te actualiseren en te ontwikkelen en die wordt afgesloten met de validatie van de verworven kennis van de opleiding". Kort gezegd gaat het hier om een opleidingsaanbod voor het burgerpersoneel dat werkzaam is bij de geïntegreerde politie. Elke politieschool organiseert jaarlijks enkele opleidingen, op het inschrijvingsformulier kunt u nagaan welke opleidingen PAULO-Politieopleiding inricht.

Als een opleiding reeds heeft plaatsgevonden, worden nieuwe inschrijvingen bewaard voor de eerstvolgende sessie die wordt ingericht (eventueel in het volgende jaar).

Alle praktische vragen omtrent validatie, deelnemingsvoorwaarden, inschrijvingen, annuleringen, enz... worden beantwoord op de website van de Directie van de Opleiding van de federale politie: http://www.police.ac.be/menu_gecertificeerde-opl.htm